Hướng dẫn cài template và data cho blogspot

Hướng dẫn cài template và data cho blogspot hay gọi cách khác là cài giao diện và dữ liệu blogspot với 2 bước đơn giản sau đây:

BƯỚC 1: CÀI THEME BẰNG CÁCH COPY VÀ DÁN

– Mở template bằng notepad của Windows và copy toàn bộ nội dung

– Truy cập vào blogger.com >> Chọn Blog bạn quản lý >> Chủ đề >> Chỉnh sửa HTML

– Thay thế toàn bộ nội dung trong chủ đề cũ bằng template bạn mới copy ở trên và nhấn Lưu chủ đề lại.

 

BƯỚC 2: NHẬP DỮ LIỆU MẪU ( NHẬP NỘI DUNG )

Cài đặt >> Khác >> Nhập nội dung

Bạn bấm “Nhập nội dung”  và chọn file trong máy tính, thông thường file data dữ liệu hay để dạng:

blog-01-06-2020.xml ( blog-ngay-thang-nam.xml) hoặc data.xml

Tải lên sau đó lưu cài đặt.

Chúc bạn thành công !