Hướng dẫn sử dụng template Ant Green

Bài Hướng dẫn sử dụng template blogspot Ant Green

1. Chỉnh sửa header (logo và menu)

Vào html nhấn ctrl+F tìm <header class=’header’> và bắt đầu chỉnh sửa từ phần đó trở xuống

2. Chỉnh sửa slide banner

Chỉnh sửa trong bố cục. Để chỉnh sửa thì phải bật lại JS mặc định của blogger.
Truy cập vào chỉnh sửa HTML, sau đó tìm b:js='false' và xóa nó đi. Sau đó vào bố cục f5 lại và chỉnh sửa.

3. Bài viết theo nhãn ngoài trang chủ

Chỉnh sửa trong bố cục tương tự như slider banner

4. XEM NHIỀU NHẤT và SẢN PHẨM MỚI trong trang search label và trang bài viết

Tìm đến các dòng :
<script src='/feeds/posts/default/-/tin-tuc?max-results=8&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=labeltintuckhoiromsearch'/>

<script src='/feeds/posts/default/-/tin-tuc?alt=json-in-script&amp;max-results=5&amp;callback=labelhuongdan'></script>

<script src='/feeds/posts/default/-/all?alt=json-in-script&amp;max-results=5&amp;callback=labelproducbanthich'></script>

Chỉnh sửa lại cho phù hợp

5. Thiết lập phí ship

Vào html nhấn ctrl+F tìm 35000 và chỉnh sửa cho phù hợp với giá
Sau đó vào mục trang, vào phần Giỏ Hàng và Thanh Toán chỉnh sửa lại số 35000 cho đồng nhất nhé.

6. Thiết lập giỏ hàng

Các bạn xem video nhé


+ Code

function guiBieuMau(e)
{
  // Thay thế bằng địa chỉ email của bạn
  var email = "diachimail@gmail.com";
  // Tiêu đề của email được gửi về
  var subject = "Đơn đặt hàng tại shop ABCD";
  // Không rành thì đùng đụng vào code ở dưới nhé
  var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var columns = s.getRange(1,1,1,s.getLastColumn()).getValues()[0];
  var message = "";
  for ( var keys in columns ) {
    var key = columns[keys];
    if ( e.namedValues[key] && (e.namedValues[key] != "") ) {

      message += key + ' :: '+ e.namedValues[key] + "\n\n";
    }
  }
  MailApp.sendEmail(email, subject, message);
}