Tổng quan về liên kết tiêu đề và liên kết đính kèm blogspot

Tổng quan về liên kết tiêu đề và liên kết đính kèm blogspot

Liên kết đính kèm là gì ?

Liên kết đính kèm tương tự như một văn bản có đính kèm tập tin, hình ảnh, âm thanh, video…, Lấy ví dụ thay vì chúng ta viết các liên kết đính kèm bên dưới bài viết thì chúng ta có thể thêm liên kết vào mục liên kết đính kèm.

Mỗi liên kết đính kèm bao gồm 2 thẻ input là liên kếtloại mime. Ví dụ minh họa cho các bạn dễ nhận biết khi chung ta tải lên các loại tệp như ảnh, video, tệp văn bản txt…, chúng ta sẽ có một liên kết của tệp đó thì liên kết đó được điền vào thẻ input liên kết. còn thẻ input loại mine ghi rõ định dạng của tệp đó là gì cu thể là Type/Format.

Cụ thể với Type được ký hiệu cho các loại chính:

text: văn bản
image: hình ảnh, đồ họa
video: video
audio: âm thanh
application: ứng dụng
multipart: dữ liệu nhiều phần
message: tin tức
model: tệp đại diện cho cấu trúc trong nhiều thứ nguyên

Xem đầy đủ các định dạng tại địa chỉ:https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml

Theo sau Type là /Format định dạng của loại Type đó ví dụ với image có định dạng jpg, png, gif…và video có định dạng là mp4, flv

Trong Blogger tự động phát hiện các loại Type mà mình ghi bên trên mà bạn không cần phải nhập vào thẻ input loại mine. Lấy ví dụ chúng ta có liên kết ảnh là https://3.bp.blogspot.com/-dvdtiKJdOvQ/W5hri1a8MqI/AAAAAAAAMTU/no7qGTTnImAJv4EmP_kA8r0pOOjXNBaoQCLcBGAs/s1600/2018-09-12_8-12-12.jpg thì Blogger tự động thêm vào thẻ input loại mineimage/jpg, nhưng nếu thêm liên kết không có định dạng đằng sau lấy ví dụ như liên kết YouTube có dạng https://www.youtube.com/watch?v=m-p-1Gd95BA thì bạn phải thêm thủ công vào thẻ input loại minevideo/mp4.

Ngoài ra ở mỗi phần Blogger đều có chú thích ngắn gọn vào mỗi liên kết muốn thêm, trong mỗi bài viết khác với liên kết tiêu đề chỉ được thêm một thì liên kết loại mine có thể thêm nhiều hơn một. Trong trường hợp nếu bạn muốn thêm liên kết vào feeds bạn phải cài đặt cho phép nguồn cấp dữ liệu blog: Đầy đủ, Cho đến dấu ngắt nháy, Ngắn và Tùy chỉnh

Hướng dẫn bật liên kết đính kèm và liên kết tiêu đề cho blogspot

Truy cập vào blog mà bạn quản lý, sau đó chuyển đến phần cài đặt
Cài đặt >> Khác >> Bật liên kết tiêu đề và liên kết đính kèm


Hãy chắc chắn giao diện của bạn hỗ trợ tính năng này!